Edukacija
KYC - Upoznajte svog klijenta u finansijskom svetu
KYC_0bb9f370f8
KYC, ili Upoznajte svog klijenta (Know Your Customer), je ključan proces koji primenjuju finansijske institucije radi verifikacije identiteta svojih klijenata. To je vitalna komponenta borbe za sprečavanje pranja novca (AML) i borbe za sprečavanje finansiranja terorizma (CTF). KYC proces osigurava da finansijske institucije imaju sveobuhvatno razumevanje svojih klijenata, njihovih finansijskih aktivnosti i povezanih rizika. Uđimo dublje u značaj i implementaciju KYC u finansijskom svetu.
21.06.2023
KYC - Upoznajte svog klijenta u finansijskom svetu

KYC, ili Upoznajte svog klijenta (Know Your Customer), je ključan proces koji primenjuju finansijske institucije radi verifikacije identiteta svojih klijenata. To je vitalna komponenta borbe za sprečavanje pranja novca (AML) i borbe za sprečavanje finansiranja terorizma (CTF). KYC proces osigurava da finansijske institucije imaju sveobuhvatno razumevanje svojih klijenata, njihovih finansijskih aktivnosti i povezanih rizika. Uđimo dublje u značaj i implementaciju KYC u finansijskom svetu.

 

Zašto je KYC važan?

Prevencija finansijskog kriminala: KYC mere su osmišljene da odvrate i otkriju ilegalne aktivnosti poput pranja novca, prevara i finansiranja terorizma. Utvrđivanjem identiteta i pozadine klijenata, finansijske institucije mogu identifikovati i prijaviti sumnjive transakcije, što pomaže agencijama za sprovođenje zakona u efikasnoj borbi protiv finansijskog kriminala.

Usklađenost sa propisima: KYC procedure su obavezne za finansijske institucije kako bi se uskladile sa međunarodnim, regionalnim i nacionalnim propisima. Regulatorna tela nameću stroge zahteve finansijskim institucijama za sprovođenje efikasnih KYC procesa kako bi se obezbedila integritet i stabilnost finansijskog sistema.

Upravljanje rizikom: KYC omogućava finansijskim institucijama da precizno procene profil rizika svakog klijenta. Razumevajući pozadinu klijenata, finansijske aktivnosti i izvore sredstava, institucije mogu identifikovati i umanjiti potencijalne rizike povezane sa pranjem novca, prevarom i drugim nezakonitim aktivnostima.

 

Proces KYC i implementacija

KYC proces obično uključuje prikupljanje informacija o klijentu, verifikaciju pruženih informacija i procenu povezanih rizika. Evo osnovnih koraka uključenih u proces:

Identifikacija klijenta: Finansijske institucije prikupljaju osnovne informacije o klijentu, uključujući ime, adresu, datum rođenja i identifikacione dokumente poput pasoša ili ličnih karata.

Verifikacija identiteta: Institucije koriste različite metode za verifikaciju identiteta klijenata, poput upoređivanja identifikacionih dokumenata sa pouzdanim izvorima, sprovođenja provere u bazi podataka i korišćenja biometrijskih tehnologija.

Procena rizika: Finansijske institucije procenjuju rizik povezan sa svakim klijentom na osnovu faktora kao što su zanimanje, izvor sredstava, obrasce transakcija i zemlja porekla. Klijenti sa većim rizikom mogu zahtevati dodatnu pažnju prilikom procene.

Kontinuirano praćenje: KYC nije jednokratni proces. Finansijske institucije kontinuirano prate transakcije klijenata radi otkrivanja sumnjivih aktivnosti i ažuriraju podatke o klijentima po potrebi.

 

Callidus Pay KYC proces
Callidus Pay korisnik je u mobilnoj aplikaciji, u procesu registracije, vođen korak po korak. Da bi se izvršila KYC provera korisnik mora da pripremi, prije nego uđe u identifikacioni proces u app, sledeće dokumente:

  • identifikacioni dokument (ličnu kartu ili pasoš) i
  • dokaz o adresi (bilo koji račun (struja, voda, komunalije, grejanje) na kojem se vidi ime i prezime korisnika i pripadajuća adresa).

U toku KYC provere korisnik će trebati da fotografiše ta dva dokumenta i pošalje ih na proveru, a takođe će biti potrebno da korisnik snimi video svog lica i izgovori tri broja kako bi verifikacija bila potpuna. U toku KYC procesa korisnik definiše svoj Intergiro PIN i/ili biometriju, dodatni faktor autentifikacija kojeg treba imati pored Callidus PINa i biometrije. Više o PINu i biometriji možete pročitati na našem sajtu, na stranici Često postavljena pitanja u sekciji „Registracija vlasnika Privatnog paketa“.

 

Izazovi i napredak u KYC-u

Implementacija KYC-a nosi određene izazove za finansijske institucije, uključujući trošak i vreme potrebno za sprovođenje adekvatne provere, obezbeđivanje privatnosti i sigurnosti podataka te efikasno upravljanje iskustvima klijenata.

Da bi se prevazišli ovi izazovi, tehnologija je odigrala značajnu ulogu u unapređenju KYC procesa. Finansijske inovacije poput automatizovane verifikacije identiteta, mašinskog učenja i analitike podataka su pojednostavile KYC procedure, omogućavajući institucijama brže i preciznije procene klijenata. Pored toga, sve veći broj digitalnih identiteta i sigurni protokoli deljenja podataka omogućavaju neometan KYC proces između više institucija, poboljšavajući efikasnost uz očuvanje privatnosti podataka.

 

Zaključak

KYC, kao ključna komponenta finansijske industrije, ima važnu ulogu u sprečavanju finansijskog kriminala, osiguravanju usklađenosti sa propisima i upravljanju rizicima. Proučavanjem klijenata i njihovih finansijskih aktivnosti, finansijske institucije mogu održavati integritet finansijskog sistema i doprineti globalnim naporima protiv pranja novca, prevara i finansiranja terorizma. Kako tehnologija nastavlja napredovati, KYC procesi postaju efikasniji, omogućavajući institucijama da postignu ravnotežu između usklađenosti i neometanog iskustva klijenata.
U skladu sa najnovijim trendovima, Callidus Pay sprovodi KYC proveru pri registraciji korisnika kako bi zaobišao sve zamorne i dugotrajne administrativne procedure prilikom otvaranja bankarskih računa i naručivanja platnih kartica a sve sa ciljem kreiranja što boljeg korisničkog iskustva. Korisnici mogu da registruju Callidus Pay nalog, otvore račun i naruče fizičku ili virtuelnu karticu u roku od nekoliko minuta, što menja višednevni tradicionalni proces otvaranja računa u banci.

Share to:
© 2023 Callidus Pay. Sva prava zadržana.