Promo cenovnik za 2024. godinu
Cenovnik
Usluga
Cena
Privatni paket godišnji trošak (IBAN + VISA fizička kartica + VISA virtuelna kartica)
36.00 EUR
Privatni paket mesečni trošak (IBAN + VISA fizička kartica + VISA virtuelna kartica)
2.99 EUR
KYC + personalizacija kartice + poštarina za dostavljanje kartice na EU adresu
13.85 EUR
Privatni paket prva narudžba (godišnja cena paketa + KYC + štampanje kartice + poštarina)
49.85 EUR
Privatni paket druga i svaka sledeća narudžba
44.85 EUR
Naknada za kupovinu pojedinačne fizičke kartice (nakon kupovine Privatnog paketa) - godišnje
9.00 EUR
Naknada za kupovinu pojedinačne virtuelne kartice (nakon kupovine Privatnog paketa) - godišnje
3.00 EUR
Plaćanje karticom (plaćanje na POS ili drugom terminalu u ili izvan EU, odbijanje plaćanja karticom)
0.15 EUR
SEPA izlazni transfer
0.15 EUR
SEPA ulazni transfer
0.15 EUR
Transakcije između sopstvenih i svih ostalih Callidus Pay računa/kartica
0.00 EUR
Naknada za podizanje novca na bankomatu
1.50 EUR
Naknada za grešku pri uplaćivanju novca (vraćanje novca na račun pošiljaoca)
35.00 EUR
Osnovna godišnja cena Callidus franšizne licence
1900.00 EUR
Limiti
Opis
Limit
Jednokratno podizanje na bankomatu
550.00 EUR
Dnevni limit podizanja na bankomatu
550.00 EUR
Sedmični limit podizanja na bankomatu
1600.00 EUR
Mesečni limit podizanja na bankomatu
4600.00 EUR
Jednokratno plaćanje
5000.00 EUR
Dnevno plaćanje
10000.00 EUR
Mesečno plaćanje
30000.00 EUR
© 2023 Callidus Pay. Sva prava zadržana.