Počnite sa marketingom - profesionalno

Neka vam je uvek na umu prvi zakon marketinga: "Potencijalni kupac bar 7 puta treba da dobije informaciju, da razmisli
o nekom proizvodu ili usluzi, da bi se mogao odlučiti za kupovinu"

Callidus
© 2023 Callidus Pay. Sva prava zadržana.