Politika Privatnosti

Callidus Pay GmbH Politika privatnosti

Drago nam je što posećujete našu web stranicu ili koristite našu aplikaciju i što ste zainteresovani za našu kompaniju i naše ponude. Uprkos pažljivoj kontroli sadržaja, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za spoljne veze ka sadržaju trećih strana, jer nismo inicirali prenos ovih informacija, niti smo izabrali ili promenili adresata prenetih informacija ili sadržaj prenetih informacija.

Zaštita vaših ličnih podataka kada se prikupljaju, obrađuju i koriste tokom vaše posete našoj web stranici je važna za nas i sprovodi se u okviru zakonskih odredbi, o čemu se možete informisati na www.bfdi.bund.de.

U nastavku objašnjavamo koje informacije prikupljamo tokom vaše posete našoj web stranici i kako se one koriste:

1.    Prikupljanje i čuvanje ličnih podataka i vrsta i svrha njihovog korišćenja

a)    Kada posećujete web lokaciju ili aplikaciju
Svaki put kada korisnik (ili drugi posetilac) pristupi našoj stranici/aplikaciji, internet pretraživač koji se koristi na vašem krajnjem uređaju (računar, laptop, tablet, pametni telefon itd.) automatski šalje informacije našem serveru web stranice. Ove informacije se privremeno čuvaju u takozvanoj log datoteci.

Sledeći podaci se snimaju bez vaše intervencije i čuvaju dok se automatski ne obrišu:
-    (Pseudonimizovana) IP adresa pristupajućeg računara, kao i ID uređaja ili pojedinačni indentifikator uređaja ili tip uređaja,
-    naziv preuzete datoteke i količina prenetih podataka, kao i datum i vreme preuzimanja,
-    obaveštenje o uspešnom preuzimanju,
-    traženi domen,
-    opis tipa internet pretraživača koji se koristi i, ako je primenljivo, operativni sistem vašeg uređaja i naziv vašeg provajdera pristupa,
-    podaci o istoriji vašeg pretraživača, kao i standardne informacije o weblogu,
-    podaci o lokaciji, uključujući podatke o lokaciji sa vašeg mobilnog uređaja. Podsećamo vas da na većini mobilnih uređaja možete da kontrolišete ili onemogućite korišćenje usluga lokacije u meniju podešavanja mobilnog uređaja.

Naš legitimni interes za prikupljanje podataka u skladu sa članom 6. stav 1. rečenica 1. lit. f. Opšte uredbe o zaštiti podataka se zasniva na sledećim svrhama:
-    obezbeđivanje nesmetane veze i udobno korišćenje web stranice,
-    procena bezbednosti i stabilnosti
-    za druge administrativne svrhe.

Ni pod kojim uslovima ne koristimo prikupljene podatke u svrhu donošenja zaključaka o vašoj osobi.

Gore navedeni podaci će biti izbrisan nakon napuštanja web stranice.

b)    Kada koristite naš kontakt obrazac
Ako imate bilo kakvih pitanja, nudimo vam mogućnost da nas kontaktirate putem obrasca koji se nalazi na web stranici. Potrebno je samo vaše ime i važeća adresa e-pošte kako bismo znali ko je poslao zahtev i mogli da odgovorimo na njega. Dodatne informacije se mogu dati dobrovoljno.

Obrada podataka za kontaktiranje se odvija u skladu sa članom 6. stav 1. rečenica 1. lit. Opšte uredbe o zaštiti podataka na osnovu vašeg dobrovoljno datog pristanka.

Lični podaci koje prikupljamo za korišćenje obrasca za kontakt biće automatski izbrisani nakon obrade vašeg zahteva.

c)    Registracija na Callidus Pay
Ako se registrujete kao korisnik, to se radi davanja sledećih podataka:
-    Podaci koji vas lično identifikuju kao što su ime i adresa e-pošte, adresa, broj telefona

Od korisnika franšize prikupljamo sledeće podatke:
-    ime
-    prezime
-    datum rođenja
-    e-mail
-    broj telefona
-    država
-    grad
-    poštanski broj
-    adresa
-    ime kompanije
-    ime i prezime odgovornog lica preduzeća
-    poštanski broj kompanije
-    kompanija UIN
-    poreski broj preduzeća
-    kompanija SWIFT/BIC
-    naziv banke
-    detalji kartice

Obrada podataka za registraciju kod nas odvija se u skladu sa članom 6. stav 1. rečenica 1. lit. Opšte uredbe o zaštiti podataka na osnovu vašeg dobrovoljno datog pristanka. Podaci će biti izbrisani kada se odjavite sa svog korisničkog naloga, osim ako smo dužni da ih čuvamo na duži period u skladu sa članom 6. stav 1. rečenica 1. lit. Opšte uredbe o zaštiti podataka ili ako ste dali saglasnost za dalje čuvanje u skladu sa članom 6. stav 1. rečenica 1. lit. а Opšte uredbe o zaštiti podataka.

d)    Po zaključenju ugovornog odnosa
Prilikom sklapanja ugovornog odnosa putem naše web stranice/aplikacije, molimo vas da dostavite sledeće lične podatke:
-    informacije koje vas lično identifikuju, kao što su ime i adresa e-pošte, datum rođenja, poštanska adresa, adresa za fakturisanje i dostavu, broj telefona,
-    informacije o vašim sredstvima plaćanja,
-    drugi lični podaci koje smo dužni ili ovlašćeni po zakonu da prikupljamo i obrađujemo i koji su potrebni da potvrdimo autentifikaciju, da vas identifikujemo ili verifikujemo informacije koje smo prikupili.

Navedeni podaci će biti obrađeni za obradu ugovornog odnosa i, ako je potrebno, prosleđeni Intergiro-u , Intl AB (publ), Box 3093, 103 61, Stockholm, Švedska (u daljem tekstu: "Intergiro"). Podaci se obrađuju na osnovu člana 6. stav 1. rečenica 1. lit. b Opšte uredbe o zaštiti podataka. Period čuvanja je ograničen na svrhu ugovora i, ako je primenljivo, na zakonske i ugovorne zahteve zadržavanja.

Lični podaci koje smo prikupili za narudžbu biće blokirani za dalju upotrebu nakon što ugovor istekne. Vaši podaci će biti sačuvani do kraja zakonskog perioda čuvanja, a zatim će biti izbrisani, osim ako se od nas to ne traži u skladu sa članom 6. stav 1. rečenica 1. lit. (iz Privrednog zakonika (HGB), Krivičnog zakonika (StGB), ili Poreskog zakonika (АО)) da se podatke čuva na duži vremenski period ili ste dali saglasnost za dalje čuvanje u skladu sa članom 6. stav 1. rečenica 1 lit. а Opšte uredbe o zaštiti podataka.

2.    Otkrivanje ličnih podataka

Vaše informacije neće biti prosleđene trećim licima u druge svrhe osim onih navedenih u nastavku.

Vaše podatke prosleđujemo trećim licima samo ako:
-    ste dali svoj izričit pristanak na ovo (član 6. stav 1. rečenica 1 lit. a Opšte uredbe o zaštiti podataka),
-    neophodno je za obradu ugovornih odnosa sa vama (član 6. stav 1. rečenica 1. lit. b Opšte uredbe o zaštiti podataka),
-    postoji zakonska obaveza da se prosledi (član 6. stav 1. rečenica 1. lit. c Opšte uredbe o zaštiti podataka),
-    neophodno je dokazati, sprovoditi ili braniti pravne zahteve i nema razloga za pretpostavku da imate preovlađujući legitimni interes u neobjavljivanju vaših podataka (član 6. stav 1. rečenica 1. lit. f Opšte uredbe o zaštiti podataka).

U ovim slučajevima, međutim, obim prenetih informacija je ograničen na neophodni minimum.

Naši propisi o zaštiti podataka su u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka i podaci će se obrađivati samo u Saveznoj Republici Nemačkoj. Međutim, radimo i sa trećim licima koja mogu da obrađuju podatke za EU. Sve treće strane sa kojima radimo navedene su u našoj politici privatnosti.

3.    Prava korisnika

Na zahtev, rado ćemo vas obavestiti da li se i koji lični podaci čuvaju o vama (čl. 15. Opšte uredbe o zaštiti podataka), posebno o svrsi obrade, kategoriji ličnih podataka, kategorijama primalaca kojima su vaši podaci bili ili će biti otkriveni, planirani period čuvanja, postojanje prava na ispravku, brisanje, ograničenje obrade ili prigovora, postojanje prava na žalbu, poreklo vaših podataka ako nisu prikupljeni od nas i postojanje automatizovanih donošenja odluka uključujući profilisanje.

Takođe imate pravo na ispravku svih pogrešno prikupljenih ličnih podataka ili na dopunu nepotpunih podataka (čl. 16. Opšte uredbe o zaštiti podataka).

Štaviše, imate pravo da zahtevate da ograničimo obradu vaših podataka, pod uslovom da su ispunjeni zakonski uslovi za to (član 18. Opšte uredbe o zaštiti podataka).

Imate pravo da primite lične podatke koji se odnose na vas u strukturisanom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu ili da zatražite prenos drugom odgovornom licu (član 20. Opšte uredbe o zaštiti podataka).

Pored toga, imate takozvano „pravo na zaborav“, odnosno možete zahtevati od nas da izbrišemo vaše lične podatke ako su za to ispunjeni zakonski uslovi (član 17. Opšte uredbe o zaštiti podataka).

Bez obzira na ovo, vaše lične podatke ćemo automatski izbrisati ako svrha prikupljanja podataka više ne važi ili ako je obrada podataka izvršena nezakonito.

U skladu sa članom 7. stavom 3. Opšte uredbe o zaštiti podataka, imate pravo da u bilo kom trenutku povučete saglasnost koju ste nam dali. Kao rezultat toga, više nam nije dozvoljeno da ubuduće nastavljamo obradu podataka na osnovu ove saglasnosti.

Takođe imate pravo da u bilo kom trenutku uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka, pod uslovom da je pravo na prigovor predviđeno zakonom. U slučaju efektivnog povlačenja, vaše lične podatke ćemo takođe automatski izbrisati (član 21. Opšte uredbe o zaštiti podataka).

Ako želite da iskoristite svoje pravo na povlačenje saglasnosti ili na prigovor, možete poslati e-mail na: info@calliduspay.com

U slučaju kršenja propisa o zaštiti podataka, imate mogućnost da uložite žalbu nadležnom nadzornom organu u skladu sa članom 77. Opšte uredbe o zaštiti podataka. Nadležni nadzorni organ je državni komesar za zaštitu podataka Donje Saksonije (https://www.lfd.niedersachsen.de/ ) i bilo koju drugi nadzorni organ.

4.    Kolačići

Na našoj web stranici koristimo kolačiće. Ovo su male tekstualne datoteke koje vaš pretraživač automatski kreira i koje se čuvaju na vašem uređaju kada posetite našu web stranicu. Informacije se čuvaju u kolačićima koji se generišu u vezi sa određenim uređajem koji se koristi. Međutim, to ne znači da smo odmah obavešteni o vašem identitetu.

Ovi kolačići su postavljeni kao takozvani kolačići prve strane („sopstveni kolačići“) ili kolačići treće strane („kolačići treće strane“). Kolačiće prve strane postavlja web lokacija na kojoj se nalazite i ne izlažu ih pregledači na svim domenima. Kolačić treće strane, sa druge strane, postavlja treća strana, odnosno ne postavlja web lokacija na kojoj se nalazite.

Kolačići se takođe dele na tehnički neophodne (esencijalne) i ostale (neesencijalne) kolačiće. I tehnički neophodni kolačići i ostali kolačići postavljeni su na našoj web stranici u skladu sa sledećim paragrafima.

a)    Esencijalni kolačići
Osnovni kolačići su neophodni za rad naše web stranice i određene funkcije su moguće samo sa tim kolačićima. Ovi tehnički neophodni kolačići, koji su potrebni i postavljeni samo za pojedinačnu onlajn sesiju, automatski se brišu nakon što napustite našu web stranicu.

Pravni osnov za korišćenje ovih tehnički bitnih kolačića je član 6. stav 1. rečenica 1. lit. f. Opšte uredbe o zaštiti podataka.

b)    Neesencijalni kolačići
Ako ste dali svoju saglasnost, mi koristimo takozvane neesencijalne kolačiće na našoj web stranici. Esencijalni kolačići se uglavnom koriste za procenu korišćenja web stranice i profilisanja korisnika, za sastavljanje izveštaja o aktivnostima posetilaca na web stranice i za pružanje drugih usluga u vezi sa korišćenjem web stranice.

Tehnički neophodni kolačići objašnjeni su u našem baneru kolačića u pogledu njihove funkcionalnosti, trajanja i mogućih trećih strana koje primaju podatke. Ako određeni provajderi trećih strana koje koristimo postavljaju kolačiće kao deo usluge koje pružamo, to će takođe biti posebno navedeno u našoj izjavi o zaštiti podataka.

Pravni osnov za korišćenje esencijalnih (osnovnih) kolačića je član 6. stav 1. rečenica 1. lit. a Opšte uredbe o zaštiti podataka, pod uslovom da ste dali saglasnost.

Svoju saglasnost možete povući u bilo kom trenutku. Takođe u bilo kom trenutku imate mogućnost podešavanja konfigurisanja kolačića. Na primer, možete da podesite svoj pretraživač tako da vas unapred obavesti o konfigurisanju kolačića ili da potpuno odbije kolačiće.

Java apleti i Java skripte se koriste za obezbeđivanje naše web stranice. Ako iz bezbednosnih razloga ne želite da koristite ove pomoćne programe ili aktualni sadržaj, trebalo bi da deaktivirate odgovarajuću postavku u svom pretraživanju.

HTLM5: Mi i određene treće strane takođe možemo da koristimo određene tehnologije praćenja poznate kao „HTML5“ prvenstveno u reklamne svrhe. Neki pregledači mogu koristiti sopstvene alatke za upravljanje da uklone ili blokiraju takve tehnologije.

5.    Mere onlajn marketinga/analize

Prikupljanjem statističkih podataka putem onlajn marketinga želimo da dizajniramo našu stranicu tako da odgovara vašim potrebama i da je stalno prilagođavamo vama, kao našem korisniku, i optimizujemo njeno korišćenje.

Osim ako nije drugačije navedeno u nastavku, onlajn marketing i praćenje se zasnivaju na vašoj saglasnosti u skladu sa članom 6. stav 1. rečenica 1. lit. a Opšte uredbe o zaštiti podataka.

Ako se vaši podaci prenose u SAD, to se radi na osnovu vašeg pristanka u skladu sa članom 49. stav 1. rečenica 1. lit. a Opšte uredbe o zaštiti podataka. Pored toga, relevantni pružaoci usluga su nam se obavezali u okviru standardne ugovorne klauzule da će treće zemlje van EU u koje se podaci prenose garantovati nivo zaštite podataka koji odgovara nivou EU.

Na našoj web stranici koristimo različite alate iz Google-a.

 

a)    Google Analytics (Google analitika)
Ako ste dali svoju saglasnost, na ovoj web stranici se koristi Google Analytics, usluga web analize koju pruža Google Ireland Limited „Google“. Upotreba uključuje režim rada „Univerzalna analitika“; ovo omogućava da se podaci, sesije i interakcije na više uređaja dodeljuju pseudonimnom korisničkom ID-u i na taj način analiziraju aktivnosti korisnika na različitim uređajima.

Google analitika koristi takozvane „kolačiće“; tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem računaru i koje omogućavaju analizu vašeg korišćenja web stranice. Informacije koje generiše kolačić o vašem korišćenju ove web stranice obično se prenose na Google server u SAD i tamo čuvaju. Ako je IP anonimizacija aktivirana na ovoj web stranici, Google će unapred skratiti vašu IP adresu u državama članicama Evropske unije ili u drugim državama potpisnicama Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru. Želimo da istaknemo da je na ovoj web stranici Google analitika proširena tako da uključuje IP anonimizaciju kako bi se osiguralo da se IP adrese snimaju anonimno (tzv. IP maskiranje). IP adresa koju prenosi vaš pretraživač kao deo Google analitike neće biti spojena sa drugim Google podacima. Više informacija o uslovima korišćenja i zaštiti podataka možete pronaći na (https://www.google.com/analytics/terms/de.html ili na https://policies.google.com/?hl=de ).

U ime operatera ove web stranice, Google će koristiti ove informacije za procenu vašeg korišćenja web lokacije, za sastavljanje izveštaja o aktivnostima web stranice i za pružanje drugih usluga u vezi sa aktivnostima web stranice i korišćenjem interneta operateru web stranice.

Podaci koje šaljemo i koji su povezani sa kolačićima, korisničkim ID-ovima (npr. ID-om korisnika) ili ID-ovima za oglašavanje automatski se brišu nakon 14 meseci. Podaci kojima je istekao period čuvanja automatski se brišu jednom mesečno.

Možete povući svoju saglasnost u bilo kom trenutku sa efektom u budućnosti onemogućavanjem skladištenja kolačića i podešavanjima softvera vašeg pretraživača; međutim, želimo da istaknemo da u ovom slučaju možda nećete moći da koristite sve funkcije ove web stranice u potpunosti.

Takođe možete onemogućiti da Google prikuplja podatke koje generiše kolačić i koji se odnose na vaše korišćenje web-sajta (uključujući vašu IP adresu) i da Google obrađuje ove podatke preuzimanjem i instaliranjem dodatka za pregledač. Kolačići za isključivanje onemogućavaju buduće prikupljanje vaših podataka kada posetite ovu web lokaciju.  Da biste onemogućili Univerzalnu analitiku da prikuplja podatke na različitim uređajima, morate da isključite sve sisteme koji se koriste. Ako kliknete ovde (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ) kolačić za podešavanje će biti konfigurisan da onemogući Google analitiku.

6.    Sigurnost podataka

Trudimo se da preduzmemo sve neophodne tehničke i organizacione mere bezbednosti kako bismo vaše lične podatke čuvali na način da nisu dostupni trećim licima ili javnosti. Ukoliko želite da nas kontaktirate putem e-pošte, želimo da istaknemo da se ovim kanalom komunikacije ne može u potpunosti garantovati poverljivost prenetih informacija. Stoga preporučujemo da nam poverljive informacije šaljete samo poštom.

7.    Ime i kontakt podaci lica odgovornog za obradu i službenika za zaštitu podataka

Ove informacije o zaštiti podataka odnose se na obradu podataka od strane

Callidus Pay GmbH,
Büchnerstr. 12, D-38118 Braunschweig
(“Odgovorno lice”).

Službeno lice za zaštitu podataka:
gdin Andrej Kaurin
 

Politika kolačića

Ažurirano 07.03.2023.


Definicije i ključni pojmovi

Da bismo pomogli da se stvari što je moguće jasnije objasne u ovoj Politici kolačića, svaki put kada se bilo koji od ovih termina pominje, striktno su definisani kao:

•    Kolačić: mala količina podataka koju generiše web stranica i čuva vaš web pretraživač. Koristi se za identifikaciju vašeg pretraživača, omogućavanje analitike, pamćenje informacija o vama kao što su vaše jezičke postavke ili informacije za prijavu.
•    Kompanija: kada se u ovoj politici pominje „kompanija“, „mi“, „nas“ ili „naš“, to se odnosi na Callidus Pay, koji je odgovoran za vaše podatke prema ovoj Politici kolačića.
•    Uređaj: bilo koji uređaj povezan na internet kao što je telefon, tablet, računar ili bilo koji drugi uređaj koji se može koristiti za posetu Callidus Pay i korišćenje usluga.
•    Lični podaci: svaka informacija koja direktno, indirektno ili u vezi sa drugim informacijama — uključujući lični broj — omogućava identifikaciju ili identifikaciju fizičkog lica.
•    Usluga: odnosi se na uslugu koju pruža Callidus Pay kako je opisano u relativnim uslovima (ako je dostupno) i na ovoj platformi.
•    Usluga treće strane: odnosi se na oglašivanje, sponzore takmičenja, promotivne i marketinške partnere i druge koji pružaju naš sadržaj ili za čije proizvode ili usluge smatramo da bi vas mogli zanimati.
•    Web-sajt: sajt Callidus Pay-a, kome se može pristupiti preko ove URL adrese: https://www.calliduspay.com/
•    Vi: lice ili entitet koji je registrovan na Callidus Pay za korišćenje Usluga.
 

Uvod

Ova politika o kolačićima objašnjava kako Callidus Pay i njegovi partneri (zajedno „Callidus Pay“, „mi“, „nas“, i „naši“) koriste kolačiće i slične tehnologije da bi vas prepoznali kada posetite našu web stranicu/aplikaciju, uključujući neoograničeno https://www.calliduspay.com/ i sve povezane URL adrese, mobilne ili lokalizovane verzije i srodne domene/poddomene („web sajtovi“). Objašnjava šta su ove tehnologije i zašto ih koristimo, te opcije kako da ih kontrolišemo.


Šta je kolačić?

Kolačić je mala tekstualna datoteka koja se čuva na vašem računaru ili drugom uređaju povezanom sa internetom kako bi se identifikovao vaš pretraživač, omogućila analitika, zapamtile informacije  o vama kao što su vaše jezičke postavke ili informacije za prijavu. Potpuno su bezbedni i ne mogu se koristiti za pokretanje programa ili slanje virusa na vaš uređaj. 
Zašto koristimo kolačiće?

Koristimo kolačiće prve i/ili treće strane na našoj web stranici/aplikaciji u različite svrhe kao što su:

•    Da bismo olakšali rad i funkcionalnost naše web stranice/aplikacije;
•    Da poboljšamo vaše iskustvo naše web stranice/aplikacije i učinimo navigaciju na njima bržom i lakšom;
•    Da vam omogućimo korisničko iskustvo po meri za vas i da razumemo šta je korisno ili od interesa za vas;
•    Da analiziramo kako se naša web stranica/aplikacija koristi i kako najbolje možemo da je prilagodimo;
•    Da identifikuju buduće prilike i personalizuju marketinške i prodajne interakcije sa njima;
•    Da biste olakšali prilagođavanje onlajn oglašavanja vašim interesovanjima.


Koju vrstu kolačića koristi Callidus Pay?

Kolačići mogu biti ili kolačići sesije ili trajni kolačići. Kolačić sesije automatski ističe kada zatvorite pretraživač. Trajni kolačić će ostati dok ne istekne ili dok neizbrišete svoje kolačiće. Datumi isteka su postavljeni u samim kolačićima; neki mogu isteći nakon nekoliko minuta, dok drugi mogu isteći nakon više godina. Kolačići koje postavlja web lokacija koju posećujete nazivaju se „kolačići prve strane“.

Strogo neophodni kolačići su neophodni da bi naša web stranica/aplikacija funkcionisala i ne mogu se isključiti u našim sistemima. Oni su neophodni da bi vam omogućili da se krećete po web stranici/aplikaciji i koristite njene funkcije. Ako uklonite ili onemogućite ove kolačiće, ne možemo garantovati da ćete moći da koristite našu web stranicu/aplikaciju.

Koristimo sledeće vrste kolačića na našoj web stranici/aplikaciji:


Odricanje od odgovornosti za greške i propuste

Callidus Pay nije odgovoran za bilo kakav sadržaj, kôd ili bilo koju drugu nepreciznost.

Callidus Pay ne daje garancije.

Callidus Pay ni u kom slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu posebnu, direktnu, indirektnu, posledičnu ili slučajnu štetu ili bilo kakvu štetu, bilo da je posledica ugovora, nemara ili nekog drugog delikta, koji proizlaze iz ili u vezi sa korišćenjem Usluge ili sadržaja usluge. Callidus Pay zadržava pravo da dodaje, briše ili modifikuje sadržaj u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja.

 

Opšte odricanje od odgovornosti

Callidus Pay usluga i njen sadržaj se pružaju „kakav jeste“ i „kako je dostupan“ bez ikakvih garancija ili izjava bilo koje vrste, bilo eksplicitne ili implicitne. Callidus Pay je distributer, a ne izdavač sadržaja koji dostavljaju treća lica; kao takav, Callidus Pay ne vrši uređivačku kontrolu nad takvim sadržajem i ne daje nikakvu garanciju ili reprezentativnost u pogledu na tačnost, pouzdanost ili aktuelnost bilo koje informacije, sadržaja, usluge ili proizvoda koji se pružaju ili su dostupni putem usluge Callidus Pay. Bez ograničavanja prethodnog, Callidus Pay se izričito odriče svih garancija i izjava u bilo kom sadržaju koji se prenosi na ili u vezi sa uslugom Calliduy Pay-a ili na sajtovima koji se mogu pojaviti kao linkovi na uslugu Callidus Pay-a, ili u proizvodima koji se pružaju kao deo, ili na bilo koji drugi način u vezi sa uslugom Callidus Pay-a, uključujući, bez ograničenja, sve garancije o mogućnosti prodaje, prikladnosti za određenu svrhu ili nekršenju prava trećih lica. Nikakvi usmeni saveti ili pisane informacije koje daju Callidus Pay ili bilo koja od njegovih partnera, zaposlenih, službenika, direktora, agenata ili slično neće predstavljati garanciju. Informacije o ceni i dostupnosti su podložne promeni bez prethodne najave. Bez ograničavanja prethodnog, Callidus Pay ne garantuje da će usluga Callidus Pay-a biti neprekidna, ispravna, blagovremena ili bez grešaka.

Esencijalni kolačići

Koristimo osnovne kolačiće da bi naša web stranica/aplikacija funkcionisala. Ovi kolačići su striktno neophodni da bi se omogućile osnovne funkcije kao što su bezbednost, uspravljanje mrežom, vaše preferencije kolačića i pristupačnost. Bez njih ne biste mogli da koristite osnovne usluge. Možete ih onemogućiti tako što ćete promeniti podešavanja pretraživača, ali to može uticati na funkcionisanje web stranice.

Kolačići za performanse i funkcionalnost

Ovi kolačići se koriste za poboljšanje performansi i funkcionalnosti naše web stranice/aplikacije, ali nisu od suštinskog značaja za njihovu upotrebu. Međutim, bez ovih kolačića, određene funkcije kao što su video snimci mogu postati nedostupne ili ćete morati da unesete svoje podatke za prijavu svaki put kada posetite web stranicu/aplikaciju jer ne bismo mogli da zapamtimo da ste se prethodno prijavili.

Marketinški kolačići

Ovi marketinški kolačići zasnovani na nalogu nam omogućavaju da identifikujemo buduće izglede i personalizujemo prodaju i marketinške interakcije sa njima.


Kolačići za analitiku i prilagođavanje

Ovi kolačići prikupljaju informacije koje se koriste da nam pomognu da razumemo kako se naša web stranica/aplikacija koristi ili koliko su efikasne naše marketinške kampanje, ili da nam pomognu da prilagodimo našu web stranicu/aplikaciju za vas.

Koristimo kolačiće koje servira Google analitika za prikupljanje ograničenih podataka direktno iz pregledača krajnjih korisnika kako bismo nam omogućili da bolje razumemo vašu upotrebu naše web stranice/aplikacije.
Dodatne informacije o tome kako Google prikuplja i koristi ove podatke možete pronaći na: 
https://www.google.com/policies/privacy/partners/.
Možete da isključite svu analitiku koju podržava Google na našim web stranicama tako što ćete posetiti: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Kolačići društvenih medija

Ovi kolačići se koriste kada delite informacije pomoću dugmeta za deljenje na društvenim mrežama ili dugmeta „Sviđa mi se“ na našem sajtu ili kada povežete svoj nalog ili stupite u kontakt sa našim sadržajem na ili preko web stranice društvenih mreža kao što su Facebook, Twitter ili Google+. Društvena mreža će zabeležiti da ste to uradili. Ovi kolačići takođe mogu da sadrže određeni kôd koji je postavljen na platformu da bi pomogao u praćenju konverzija iz oglasa, optimizaciju oglasa na osnovu prikupljenih podataka, izgradnju ciljanih korisnika za buduće oglase i ponovnom oglašavanju kvalifikovanim korisnicima koji su već preduzeli određene radnje na platformi.


Kolačići treće strane

Neki kolačići koji su postavljeni na našoj web stranici/aplikaciji nisu postavljeni na osnovu prve strane od strane Callidus Pay-a. Web lokacije mogu biti ugrađene sa sadržajem trećih strana da bi služile oglašavanje. Ovi provajderi usluga treće strane mogu postaviti sopstvene kolačiće na vaš pretraživač. Nezavisni provajderi usluga kontrolišu mnoge prethodno opisane kolačiće performansi i funkcionalnosti, reklamnih, marketinških i analitičkih kolačića. Ne kontrolišemo upotrebu ovih kolačića treće strane jer kolačićima može pristupiti samo treća strana koja ih je prvobitno postavila.

Kako možete upravljati kolačićima?

Većina pretraživača vam omogućava da kontrolišete kolačiće preko njihovih podešavanja. Međutim, ako ograničite mogućnost web lokacija da postavljaju, možete pogoršati svoje celokupno korisničko iskustvo, jer više neće biti personalizovano za vas. Takođe vas može sprečiti da sačuvate prilagođena podešavanja kao što su informacije za prijavu. Proizvođači pretraživača pružaju stranice pomoću koje se odnose na upravljanje kolačićima u svojim proizvodima.

Proizvođači pretraživača pružaju stranice pomoću koje se odnose na upravljanje kolačićima u svojim proizvodima. Molimo pogledajte ispod za više informacija.

•    Google Chrome
•    Internet Edgr
•    Mozilla Fireflox
•    Safari (desktop)
•    Safari (mobilni)
•    Android pretraživač
•    Opera
•    Opera Mobile


Blokiranje i onemogućavanje kolačića i sličnih tehnologija

Gde god da se nalazite, takođe možete da podesite svoj pregledač da blokira kolačiće i slične tehnologije, ali ova radnja može da blokira naše osnovne kolačiće i spreči pravilno funkcionisanje naše web stranice, a možda nećete moći u potpunosti da koristite sve njene funkcije i usluge. Takođe treba da budete svesni da takođe možete da izgubite neke sačuvane informacije (npr. sačuvane podatke za prijavu, podešavanje sajta) ako blokirate kolačiće u vašem pretraživaču. Različiti pregledači vam omogućuju različite kontrole. Onemogućavanje kolačića ili kategorije kolačića ne briše kolačić iz vašeg pretraživača, to ćete morati sami da uradite iz vašeg pretraživača, trebalo bi da posetite meni za pomoć vašeg pretraživača za više informacija.


Promene naše politike o kolačićima

Možemo da promenimo našu uslugu i smernice, a možda ćemo morati da unesemo izmene u ovu Politiku kolačića tako da tačno odražavaju našu uslugu i smernice. Osim ako nije drugačije propisano zakonom, obavestićemo vas (na primer, preko naše usluge) pre nego što unesemo izmene u ovu politiku kolačića i daćemo vam priliku da ih pregledate pre nego što stupe na snagu. Zatim, ako nastavite da koristite Uslugu, bićete obavezani ažuriranom politikom kolačića. Ako ne želite da pristanete na ovu ili bilo koju ažuriranu politiku kolačića, možete izbrisati svoj nalog.


Vaša saglasnost

Korišćenjem naše web stranice/aplikacije, registrovanjem naloga ili kupovinom, ovim se slažete sa našom Politikom o kolačićima i saglasni ste sa njenim uslovima.

Kontaktirajte nas

Ne ustručavajte se da nas kontaktirate ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa našom politikom kolačića.

•    Preko e-pošte: info@calliduspay.com
•    Preko telefonskog broja: 0049 (0) 531 230 4360
•    Preko ove veze: https://www.calliduspay.com/contact
•    Preko ove adrese: Büchnerstr. 12, 38118 Braunschweig, Nemačka
 

© 2023 Callidus Pay. Sva prava zadržana.